Alumni UAB

Asociatia Absolventilor Universitatii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

FISA ORGANIZATIEI

1. DENUMIRE :

Asociaţia Absolvenților Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

1.2.  DATA ÎNFIINŢĂRII:

30 ianuarie 2012

1.3. STATUT JURIDIC

Asociaţie nonprofit, neguvernamentală, apolitică.

1.4. ADRESĂ:

 • sediul social: Alba Iulia, B-dul Nicolae Titulesc, nr. 1, ap. 272, judeţ. Alba
 • sediul administrativ: Alba Iulia, Strada Nicolae Iorga nr 11 – 13, judeţ. Alba

5. DATE DE CONTACT:

 • Persoană de contact: Cristian Dima (Președinte)
 • Tel: 0740240900
 • Email alumni@uab.ro
 • Persoană de contact: Emil-Ioan Buta (Director Executiv)
 • Tel:0745191625
 • Email: butaemilioan@yahoo.com

6. NUMĂRUL DE MEMBRII FONDATORI: 5

7. NUMĂRUL DE MEMBRII ASOCIAŢI: 50

8. NUMĂR VOLUNTARI : 6

9. PARTENERI :

 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • Asociaţia SM SPEROMAX ALBA
 • Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 • Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 • S.C. Vertical Graphic

 

10. SPONSORI:

11. MISIUNEA ORGANIZAȚIEI:

Dezvoltarea unui mediu de relaţionare şi informare în favoarea absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

12. OBIECTIVE:

1)      creşterea prestigiului Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

2)      strângerea legăturilor între absolvenţi şi furnizarea de servicii către aceştia;

3)      stabilirea şi promovarea relaţiilor de colaborare între Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi absolvenţii săi;

4)      implicarea absolvenţilor în susţinerea Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi a organizaţiilor studenţeşti din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

5)      promovarea imaginii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi a absolvenţilor săi;

6)      sprijinirea îmbunătăţirii continue a învăţământului superior de stat albaiulian, a cercetării ştiinţifice, precum şi orientarea acestora către nevoile reale ale economiei şi societăţii;

7)      sprijinirea şi consilierea viitorilor absolvenţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

 

13. ACTIVITĂȚI:

1)      organizarea de reuniuni şi întâlniri periodice între absolvenţi din promoţii diferite;

2)      crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre membrii Asociaţiei, actualizabilă periodic, care să fie disponibilă şi pe internet, permiţând utilizatorilor căutarea multicriterială şi navigarea în structura acesteia în funcţie de drepturile de acces stabilite de asociaţie cu respectarea opţiunilor fiecărui membru;

3)      crearea şi dezvoltarea unui site web, care să faciliteze contactul între absolvenţi, accesul la baza de date şi la informaţii de interes pentru absolvenţii Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

4)      crearea şi dezvoltarea de servicii online: email, web directory, baza de date cu informaţii multimedia despre reuniuni şi absolvenţii din aceeaşi promoţie, cont personalizat care, în funcţie de drepturile de acces ale fiecărui membru, permite accesul la serviciile de mai sus;

5)      realizarea de newsletter-uri, materiale informative, reviste şi a unui anuar;

6)      înfiinţarea şi susţinerea de cluburi, alte asociaţii şi fundaţii pentru absolvenţi;

7)      organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane şi mese rotunde pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;

8)      dezvoltarea de servicii de consiliere în carieră pentru studenţii şi absolvenţii Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia precum şi facilitarea contactului între absolvenţii care vor să se angajeze şi angajatori;

9)      administrarea unor fonduri de burse pentru studenţii Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia cu potenţial deosebit;

10)   acordarea de sprijin moral şi logistic membrilor Asociaţiei;

11)   crearea de fonduri speciale cu destinaţie predefinită;

12)   realizarea de proiecte şi programe pentru modernizarea şi îmbunătăţirea cursurilor şi a infrastructurii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

13)   susţinerea perfecţionării cadrelor didactice şi a implicării acestora în mediul economic real;

14)   acordarea de premii şi distincţii membrilor săi sau unor persoane din afara asociaţiei;

15)   colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate;

16)   activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative;

17)   înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare;

18)   angajarea în orice altă formă de activitate legată direct de promovarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.