Alumni UAB

Asociatia Absolventilor Universitatii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Proiectul “Pregătiţi pentru viitor” a fost o inițiativă a tinerilor voluntari și membri ai Asociației Absolvenților Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Liga Studenților din aceași universitate. Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune.

Proiectul „Pregătiți pentru viitor” s-a derulat în perioada 15 ianuarie 2013 – 15 octombrie 2013, și a avut ca scop facilitarea întâlnirii tinerilor absolvenți de studii superioare cu ofertele de pe piața muncii din județul Alba. În cadrul proiectului „Pregătiți pentru viitor” o parte dintre absolvenți s-au pregătit în cadrul a trei ateliere de lucru, în care și-au dezvoltat abilități pentru angajare, învățând cum se realizează o scrisoare de intenție, ce trebuie și ce nu trebuie să conțină un CV, modul în care se vor prezenta la interviu și ce nu trebuie să facă atunci când ajung în fața unui potențial angajator, dar s-au întâlnit și cu absolvenți care au acumulat experiență pe piața muncii și care le-au împărtășit tinerilor din experiențele lor ca angajat. De asemenea ei au învățat cum se aplică organigrama în cadrul unei instituții publice sau private, care sunt metodele prin care pot rezolva o sarcină de lucru și cum pot dezvolta idei pentru îndeplinirea anumitor scopuri. O altă activitatea a acestui proiect a fost redactarea unui Ghid al absolventului aflat în căutarea unui loc de muncă, care a fost distribuit unui număr de 500 de absolvenți au primit în cadrul Festivității de Absolvire  dar și în cadrul Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți.

În perioada 29 – 31 martie 2013, 20 de tineri au fost instruiți în primul atelier de lucru din cadrul proiectului „Pregătiți pentru viitor”. Atelierul cu un nume sugestiv „Organigrama – ierarhia de care un angajat trebuie să țină cont” a avut ca obiectiv dezvoltarea abilităților de management organizațional prin metode nonformale pentru tineri în scopul înțelegerii mencanismelor ce se succed în cadrul instituților publice sau companiilor private dar și ale ong-urilor. Acest lucru îi va ajuta pe tineri să se integreze mai bine la locul de muncă și să înțeleagă ierarhia din cadrul acestuia. Atelierul a avut mai multe activități nonformale promovând educarea tinerilor într-un mod plăcut și participativ, debutând cu câteva jocuri de cunoaștere a membrilor grupului, exerciții de spargere a gheții și de energizat grupul. Au fost pregătite mai multe jocuri de rol prin intermediul cărora tinerii să înțeleagă managementul organizațional și diversele culturi organizaționale, s-au efectuat și studii de caz pe anumite instituții publice, companii private și ong-uri. Totodată tinerilor le-au fost aplicate teste de auto-cunoaștere și de identificare a rolului pe care l-ar putea avea în cadrul unei echipe de lucru, dar și pentru a afla abilitățile de lider ale acestora. Din evaluările realizate la finalul atelierului de lucru, am primit un feed-back pozitiv tineri artându-se deosebit de mulțumiți de lucrurile noi pe care și le-au însușit dar mai ales de metoda prin care acestea le-au fost prezentate.

În perioada 26-28 aprilie, 20 de tineri au fost instruiți în cel de-al doilea atelier de lucru din cadrul proiectului „Pregătiți pentru viitor”. Atelierul cu un nume sugestiv „7 Pași în rezolvarea unei probleme” a avut ca obiectiv dezvoltarea abilităților de abordare a unor sarcini de lucru, a competențelor de a analiza problema, descoperirea soluțiilor alternative și găsirea de soluții optime la problemele identificate, prin metode nonformale. Acest lucru îi va ajuta pe tineri să aibă o viziune asupra  muncii în echipă, integrarea acestora în cadrul echipei și rolul fiecăruia în echipă. În cadrul acestui atelier  au avut loc mai multe activități nonformale de promovare a educației tinerilor într-un mod plăcut și paricipativ, debutând cu câteva jocuri de cunoaștere a membrilor grupului, exerciții de spargere a gheții cât și exerciții de energizare a grupului. S-au pregătit multe jocuri de rol prin care tinerii să înțeleagă managementul proiectelor și pașii care trebuie urmați pentru scrierea(elaborarea) unui proiect. S-au efectuat și studii de caz care au avut la baza  probleme identificate de tinerii paricipanți la acest atelier. Un alt aspect  deosebit de interesant și mult așteptat  al acestui atelier  a fost faptul că tinerilor le-au fost aplicate teste de autocunoaștere, de identificare a rolului pe care l-ar putea ocupa în cadrul unei echipe, cât și teste  din care a reieșit care sunt abilitațile de lider ale fiecăruia. În urma evaluărilor realizate la finalul acestui atelier de lucru am primit un feed-back pozitiv tinerii arătându-se deosebit de entuziasmați de bagajul de informații acumulate și cunoștințele însușite , dar mai ales de metoda de prezentare a acestora.

În perioada 10-12 Mai 2013 a avut loc ultimul atelier de lucru din cadrul proiectului „Pregătiți pentru Viitor” finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune și inințiat de tinerii din Asociația Absolvenților Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Liga Studenților din aceași universitate. Atelierul de lucru „Soft Sklls by Know How” și-a propus ca obiectiv principal facilitarea transmiterii de know-how prin metode de educație nonformală din partea unor absolvenți către cei care se pregătesc să intre pe piața muncii, studenți care mai au un pas până la absolvire. Printre activitățile propuse poate cea mai importantă a fost pusă în valoare printr-o metoda de educație nonformală inedită și anume Biblioteca VIE. Absolvenți care și-au construit deja o carieră sau au făcut pași importanți în acest sens aceștia au devenit cărți într-o bibliotecă vie, tineri având ocazia să le împrumute, răsfoiască și apoi să le returneze bibliotecii. S-a pus foarte mult accent pe abilități de soft skills necesare angajării, jocuri de rol în redactarea unei scrisori de intenție, cum să faci un Curriculum Vitae bun și cum trebuie să te prezinți la interviu. Aici participanții au avut în fața lor tot un absolvent care a luat rolul de angajatior. S-au „vândut” ponturi despre ce trebuie să faci și ce trebuie să eviți atunci când te preziținți la un interviu sau când redactezi CV-ul sau Scrisoarea de Intenție. Un mare accent s-a pus pe capitolul legat de comunicare și importanța unor abilități de comunicare în conceptul de soft skills.

Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți, activitatea central din cadrul acestui proiect a strâns la un loc peste 300 de absolvenți aflați în căutarea unui loc de muncă. Pe lângă facilitarea întâlnirii absolvenților cu angajatorii și oferirea de consultanță acestora pentru a putea să se prezinte la un interviu, membrii echipei de proiect au gândit un chestionar la ieșire pentru a afla care a fost impactul acestui eveniment în rândul lor dar și pentru a centraliza anumite date referitoare la calitatea derulării acestui eveniment și cum vor putea fi corectate anumite aspect în viitor. Membrii echipei au aplicat un număr de 81 de chestionare celor aflați la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. În ce privește prezența celor interesați în obținerea unui loc de muncă 67,9% sunt cu studii superioare (55,6% licență și 12,3% post-universitare), 18,5% studii liceale și 9,9% din școli profesionale, restul respondenților nu au răspuns sau au avut studii gimnaziale. În ce privește segmental de vârstă majoritatea 67,9% sunt cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani, 18,5% vârste între 26-35 de ani, 7,40% vârste între 36-45 de ani. În ce privește mediul de proveniență 63% provin din mediul urban și 33.3% din mediul rural.

                Dacă vorbim de nivelul de satisfacție cu privire la organizarea Bursei Locurilor de muncă, 70,4% din respondenți s-au declarat mulțumiți că astfel de evenimente au loc în Alba Iulia, 16% foarte mulțumiți, 12,30% s-au declarat nemulțumiți și doar 1,2% s-au declarat foarte nemulțumiți. În ce privește mulțumirea privind numărul angajatorilor prezenți la bursă 44,4% s-au declarat nemulțumiți, 38,3% s-au declarat mulțumiți și 13,6% au fost foarte mulumiți în timp ce 3,7 nu au fost deloc mulțumiți. Din totalul absolvenților de studii superioare 41,8% au fost chemați la un interviu în vederea obținerii unui loc de muncă, în timp ce 52,7% nu au obținut această șansă. O chestiune la care Asociația Alumni UAB a atras atenția în mai multe rânduri face referire la pregătirea tinerilor absolvenți pentru redactarea unui CV, a unei scrisori de intenție sau a felului în care un tânăr trebuie să se pregătească pentru un interviu, a fost analizată încă o dată. La întrebarea „Ați participat vreodată la un curs în care să învățați cum se elaborează un CV, o scrisoare de intenție și cum să vă prezentați la un interviu?” 72,70 din respondeții cu studii superioare nu au participat niciodată la un astfel de curs și doar 27,30% au avut această șansă. Cei care au participat spun că au fost la astefle de cursuri organizate de Fundația Paem, AJOFM Alba sau Alumni UAB. În ce privește aplicarea metodelor de educație nonformală în vederea pregătirii pentru un loc de muncă, 81,5% au fost pentru astfel de inițiative în timp ce doar 14,8% au răspuns negative. Respondenții  mai susțin susțin că pentru integrarea tinerilor  pe piața forței de muncă ar trebui să existe mai des Burse ale locurilor e muncă, să se organizeze pentru aceștia cursuri de calificare în domenii căutate, să existe o colaborare între Universitate și angajatori în scopul corelării domeniilor studiate cu piața muncii, să se facă o bază e date cu angajatorii care să fie postată pe internet etc. În ceea ce privește domeniul în care participanții la bursă doresc să se angajeze sunt foarte diversificate și se împart în domenii pentru studii superioare cum ar fi economiști, specialiști în turism, finanțe bănci, asistenți sociali, IT, juridic etc. În ce privește modul în care tinerii au aflat de organizarea acestui eveniment, 42% au aflat prin intermediul presei, 19,8% au aflat de pe internet și 19,8% de la mașina caravan, restul din alte surse.

“Acest proiect este finantat cu sustinere din partea Comisiei Europene. Aceasta articol reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi facuta responsabila pentru utilizarea informatiei pe care o contine.”